skip to Main Content

Na het behalen van mijn master in Juridische Bestuurswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen), wilde ik een diepgaand inzicht ontwikkelen in de manier waarop mensen optimaal functioneren in organisaties. Deze wens heeft ertoe geleid dat ik vervolgens de postgraduate studie Psychologie (Counseling in context, Centrum voor Beleid en Management Utrecht) heb afgerond en de Birkman Signature Certification Training heb doorlopen.

Als gecertificeerd Birkman Consultant werk ik samen met het Institute of Strategic Relationship Management en Birkman Nederland. Tevens ben ik in deeltijd verbonden aan Hotelschool The Hague  als docent Human Resources/Verandermanagement/Strategisch Relatiemanagement/Birkman consultant in het Bachelor programma.

Door mijn jarenlange ervaring in verandermanagement en human resources management (bij onder andere KPN Telecom, Hotelschool The Hague en verschillende adviestrajecten bij uiteenlopende profit en non-profit organisaties), heb ik meerdere werkwijzen ontwikkeld om veranderprocessen zo effectief mogelijk vorm te geven.  Ik heb positieve resultaten behaald in individuele begeleiding van young potentials en hun leidinggevenden. Ook heb ik human resources instrumenten geïmplementeerd zoals competentiemanagement, talentontwikkelingsprogramma’s en beoordelingssystemen, en heb ik een adviserende en ondersteunende  rol bekleed in de uitvoering ervan. Tevens heb ik managementteams begeleid bij het verwezenlijken van een nieuwe (relatiemanagement)strategie, waarbij de gehele organisatie werd betrokken. Leidend in dit proces het leggen van verbindingen tussen de belangrijkste individuele waarden en de belangrijkste waarden van de organisatie.

Daarbij hanteer ik een zowel bedrijfsmatige als mensgerichte aanpak vanuit het concept “emotionele en sociale intelligentie” van Daniel Goleman, waarin tegelijkertijd de ontwikkeling van het individu en het team centraal staat.

Mijn grootste drijfveer is het bewerkstelligen van een optimale match tussen mens en organisatie. Door organisaties in staat te stellen de context te creëren waarbinnen medewerkers blij worden en energie krijgen van het werk dat ze doen, ervaren deze minder stress en presteren ze beter. Een grote inspiratiebron voor mij is Simon Sinek, vaak geciteerd vanwege zijn ideeën over wat belangrijk is bij werk en het uitdragen van een visie. Zie hier een link naar een (Engelstalig) interview met hem:

Mijn specialisaties zijn:

 • (relatie management)strategie
 • competentiemanagement
 • individuele ontwikkeling/ talent-en teamontwikkeling
 • human resources management
 • verandermanagement
 • ontwikkeling van onderwijs-/trainingsprogramma’s

De begeleiding die ik bied is onder te verdelen in:

 • loopbaanbegeleiding
 • individuele coaching
 • teamcoaching
 • implementatie van een nieuwe strategie met focus op HR consequenties
 • mediation bij arbeidsconflicten
 • ontwikkeling en implementatie van onderwijs (zowel op curriculum- alsook disciplineniveau)

 

Back To Top