skip to Main Content

Organisaties hechten steeds meer belang aan het behouden van medewerkers en willen deze zo effectief en efficient mogelijk inzetten. Op hun beurt vinden medewerkers het steeds belangrijker

om met energie en de juiste focus het werk te doen. Met de komst van de jongere generaties in de werkomgeving, is er meer behoefte aan:

 • een grotere betrokkenheid van en bij medewerkers;
 • een groter inzicht in de behoeften van medewerkers;
 • meer zelfsturing, minder vaste taakbeschrijvingen,
 • een grotere focus op productiviteit;
 • talentontwikkeling.

Om de bovenstaande punten te realiseren dient de organisatie een aantal randvoorwaarden te creëren:

 • een prettige werksfeer met ruimte voor het maken van fouten en voor ontwikkeling en groei;
 • de instrumenten om deze werksfeer mogelijk te maken;
 • heldere doelstellingen, en duidelijke verwachtingen jegens het team/individu.

Tevens dient de werknemer over voldoende zelfvertrouwen en zelfinzicht en beschikken om het maximale uit zichzelf te kunnen halen en dient het team de medewerker hierbij voldoende vertrouwen te bieden.

In dit traject kan ik ondersteuning, begeleiding en advies bieden op het gebied van:

 • teamontwikkeling met behulp van de Birkman methode;
 • het op maat implementeren van de juiste instrumenten (werving/selectie/beloning/beoordeling/talentontwikkeling/competentiemanagement);
 • het creeren van de juiste, passende organisatiestructuur via meer zelfsturing en rolomschrijving in plaats van taakomschrijving;
 • conflict hantering door middel van mediation en/of de Birkman Methode;
 • individuele en team coaching.
Back To Top