skip to Main Content

De laatste jaren is, vanuit verschillende disciplines (bv marketing management of human resources management), het opbouwen van relaties en het aangaan van verbindingen tussen organisaties en hun klanten of organisaties en hun medewerkers, steeds belangrijker geworden. Door mijn samenwerking met het Insitute of Strategic Management ben ik enige tijd geleden betrokken geraakt bij het ontwikkelen van dit nieuwe werkterrein. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de relaties in de Gouden Eeuw. Al in de Gouden Eeuw werd het belang van het hebben van relaties onderkend. Sterker nog: de relaties die mensen hadden, waren doorslaggevend voor het verkrijgen van opdrachten of functies.

Professioneel relatiemanagement zorgt voor een meetbare bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen van een organisatie

SRM is meer dan accountmanagement of relatiebeheer en heeft consequenties voor de hele organisatie. Doelen moeten (opnieuw) worden vastgesteld, aan (bestaande) functies moeten andere  (nieuwe?) rollen worden toegevoegd en er moet voor gezorgd worden dat de nieuwe strategie gaat leven in de hele organisatie. Emotionele en sociale intelligentie zijn van groot belang in het op- en uitbouwen van relaties.

In een postgraduate opleidingsprogramma voor professionals en als keuzevak voor studenten in het Bachelor programma van Hotelschool The Hague organiseer en leid ik diverse onderdelen in het programma.

Implementatie

Het bedenken van een nieuwe strategie is een ding, maar om er vervolgens voor te zorgen dat de hele organisatie hierin mee gaat, is een tweede. In adviestrajecten begeleid ik dan ook het onderdeel van de implementatie waarbij ik elementen van verandermanagement inzet en ik de nadruk leg op de consequenties die een nieuwe strategie heeft voor medewerkers en organisatiestructuur. Er wordt vaak ander gedrag gevraagd van medewerkers en ook andere doelstellingen gesteld. De (HR) instrumenten die in een organisatie zijn, moeten op een nieuwe of andere manier ingezet worden. Tevens ga ik aan de slag met ontwikkelen van emotionele en sociale intelligentie in gedrag, waarbij ik gebruik maak van het gedachtengoed van Daniel Goleman.

Samengevat, momenteel werk ik SRM uit in:

  • een postgraduate opleidingsprogramma voor professionals;
  • implementatietrajecten binnen bedrijven en (overheids-) organisaties, beide in samenwerking met het Institute of Strategic Relationship Management;
  • het keuzevak voor studenten in het Bachelor programma van Hotelschool The Hague.

Boek

Eind 2018 verschijnt het eerste boek over Strategisch Relatie Management (geschreven op initiatief van het Institute of Strategic Relationship Management en ik ben coauteur, samen met o.a. Jean Paul Wijers, Monica Bakker en Robert Collignon), waarin alle elementen zijn samengevoegd die met dit onderwerp te maken hebben: “Managing Authentic Relationships, facing new challenges in a changing context”.

In een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is, is strategisch relatiemanagement een cruciale expertise voor organisaties. Het boek over relatiemanagement Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context richt zich op het bouwen en het beheren van een sterk netwerk en wederzijdse relaties voor de hele organisatie door de implementatie van een professioneel relatiemanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Dit boek over relatiemanagement biedt ook een holistische visie, want de behoefte aan een stevig netwerk vereist een goed begrip van wat relaties zijn. Succesvol relatiemanagement is onmogelijk zonder authentieke relaties gebaseerd op vertrouwen en wederkerigheid.

Voor de cover van ons boek (zie hierboven) hebben we het schilderij “Schutters van de compagnie van kapitein Jacob Backer (1572-1643) en luitenant Jacob Rogh (1586-1670)” van Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1632) gekozen. De relaties die de schutters aangingen waren bepalend voor de verdere ontwikkeling van hun carrière; de compagnie werd door de schutters dan ook beschouwd  als een platform om dichter tot de regenten en besluitvormers te komen.

Kortom: niet alleen in onze dagelijkse werkzaamheden maar ook bij het schrijven van ons boek hebben we ons laten inspireren door de relaties in de Gouden Eeuw!

Back To Top