skip to Main Content

De Birkman Methode is een beproefde manier om gedrags- en beroepsgegevens te analyseren. De focus ligt hierbij op het in kaart brengen van de onderliggende behoeften van mensen. Door middel van de Birkman Methode kan het menselijk kapitaal binnen organisaties ontwikkeld en uitgebouwd worden en krijgen individuen inzicht in wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren of relaties op te bouwen, om beter/anders te communiceren, en om tegelijkertijd  gemotiveerd en betrokken te blijven bij andere mensen of de organisatie/afdeling waarbinnen ze werken. De Birkman methode helpt eigen en andermans perspectieven te begrijpen en kan tevens dienen als een zelfmanagement instrument of als hulp bij het maken van de juiste loopbaankeuzes.

De Birkman Methode kan goed gebruikt worden bij:

  • leiderschapsontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • sales en onderhandeling
  • talent selectie en -ontwikkeling
  • loopbaanbegeleiding.

Ik werk bij individuele en team coaching altijd met de Birkman Methode. Via gesprekken en verschillende werkvormen met als basis een zelfassessment en verschillende soorten rapportages, faciliteer ik een dieper inzicht in de eigen en andermans behoeften. Wanneer je je eigen behoeften beter begrijpt en ook die van andere teamleden, leidt dat tot meer begrip en een grotere effectiviteit in de samenwerking. Tijdens individuele coaching geeft deze methode  inzicht in je potentieel en de randvoorwaarden die je nodig hebt om goed en prettig (met minder stress) te functioneren.

Voor meer informatie zie Birkman.nl

Back To Top