Welkom bij Gerty Smit Advies

Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, Birkman en

Emotionele Intelligentie

Advies voor organisatie- en teamontwikkeling

Diensten

Emotionele intelligentie vaardigheden (verder) ontwikkelen, toepassen Birkman methode, leiderschap- en organisatieontwikkeling en relatie management ontwikkelen

Birkman

Via gesprekken en verschillende werkvormen met als basis een zelfassessment en verschillende soorten rapportages, faciliteer ik een dieper inzicht in de eigen en andermans behoeften.

Organisatieontwikkeling

Organisaties hechten steeds meer belang aan het behouden van medewerkers en willen deze zo effectief en efficient mogelijk inzetten. Ik bied daarbij ondersteuning om betrokkenheid te vergroten, leiderschap te ontwikkelen en verandering te initiëren

Emotionele intelligentie

Als EQ practitioner help ik emotionele intelligentie vaardigheden te ontwikkelen. Die betreffen hoe je voelt, denkt en doet met betrekking tot jezelf en anderen. Je kunt dan denken aan vaardigheden op gebied van empathy, zelfbewustzijn en zelf management, conflicthantering en doel gerichtheid.

Via een vragenlijst kijken we samen naar de ontwikkel-vraag die je hebt. Ik maak gebruik van de methode die 6Seconds heeft ontwikkeld

Meer informatie

Vital signs

Training Relatie Management voor professionals

EQ Cafe Empathy & Leadership 13 September 2022, 17.00-18.30 uur online

De voordelen van Birkman

Inzicht in eigen behoeftes en die van anderen

Hulp bij loopbaankeuzes

Inzicht in samenwerking en teamontwikkeling

Over Gerty Smit

Na het behalen van mijn master in Juridische Bestuurswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen), wilde ik een diepgaand inzicht ontwikkelen in de manier waarop mensen optimaal functioneren in organisaties. Deze wens heeft ertoe geleid dat ik vervolgens de postgraduate studie Psychologie (Counseling in context, Centrum voor Beleid en Management Utrecht) heb afgerond en de Birkman Signature Certification Training heb doorlopen. Ik ben tevens getraind in systemisch coachen en ben ik 6Seconds – gecertificeerd EQ practitioner.

Gerty Smit